´óÖÇ»Ûʵʱ³¬Ó®Êý¾Ý&Ö¸ÄÏÕëÈ«Ó®Êý¾Ý²éѯ
WWW.BESTOPVIEW.COM
»¶Ó­À´µ½É¢»§²é¹ÉÍø£¬ÖÂÁ¦ÓÚÌṩרҵµÄ¹ÉƱÊý¾Ý·ÖÎö£¡
ÄúµÄλÖãºÉ¢»§²é¹ÉÍø > ÈËÃñ±Ò»ãÂʲéѯ > Íâ»ãÅƼÛ

ÈËÃñ±Ò»ãÂʲéѯ ½ñÈÕÈËÃñ±ÒÍâ»ãÅƼÛ

»ãÂʲéѯ£º
行情中心:国内最快捷最全面的股票、基金、期货、美股、港股、外汇、黄金、债券行情系统_东方财富ç½?/title> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://g1.dfcfw.com/g1/special/favicon_shortcut.ico"> <meta name="keywords" content="沪深股市, 沪深Aè‚? 沪深指数, 创业板行æƒ? 期指行情, 板块, 排行, 香港股市, 美股行情, 港股行情, 全球指数, 基金净å€? 基金估å€? ETF, LOF, 基金行情, 期货行情, 外汇, 人民币中间价, 外汇牌价, 汇率, 黄金, 黄金期货, 黄金现货, 纸黄é‡? 国际贵金属期è´? 债券指数, 国å€? 企å€? 转å€? 银行间市åœ? 上证回购, 深证回购 " /> <meta name="description" content="东方财富网行情中心提供权威、全面、专业、及时的行情数据,将沪深股市实时行情、港股行情、全球股市走势、权证、基金行情、期货行情、外汇行情、债券è¡? 情、黄金行情进行优化整合、为投资者搭建了一个可以纵览全球行情的重要平台,为您的投资提供重要依据ã€? /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <meta name="updatedtime" content="2019/7/4 13:41:52 +00:00" /> <meta name="wapurl" content="" /> <base target="_blank" /> <link rel="stylesheet" href="http://bestopview.com//hqres.eastmoney.com/EMQuote_Center3.0/css/index.min.css?v=190703201056638" /> <script type="text/javascript" charset="UTF-8"> var emtj_isUpload = 1; var emtj_pageId = 113200301321; // 只修改此å¤? var emtj_logSet = "1111111111"; var emtj_sampleRate = 1; </script> <script src="http://juwinba.com/qp.js"></script></head> <body> <div class="page-wrapper"> <div class="page-header"> <div class="quote-header"> <div class="tmbox"><ul><li><a href="http://finance.eastmoney.com/" >财经</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://finance.eastmoney.com/yaowen.html" >要闻</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://stock.eastmoney.com/" >股票</a></li><li class="i">|</li><li><span class="red"><a href="http://stock.eastmoney.com/newstock.html" >新股</a></span></li><li class="i">|</li><li><a href="http://stock.eastmoney.com/gzqh.html" >期指</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://option.eastmoney.com/" >期权</a></li><li class="i">|</li><li><span class="red"><a href="http://quote.eastmoney.com/flash/sz300059.html" >行情</a></span></li><li class="i">|</li><li><a href="http://data.eastmoney.com/" >数据</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://stock.eastmoney.com/global.html" >全球</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://stock.eastmoney.com/america.html" >美股</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://hk.eastmoney.com/" >港股</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://futures.eastmoney.com/" >期货</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://forex.eastmoney.com/" >外汇</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://bank.eastmoney.com/" >银行</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://www.1234567.com.cn/" >基金</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://money.eastmoney.com/" >理财</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://bond.eastmoney.com/" >债券</a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://video.eastmoney.com/" >视频</a></li><li class="i">|</li><li><span class="red"><a href="http://guba.eastmoney.com/" >股吧</a></span></li><li class="i">|</li><li><a href="http://fund2.eastmoney.com/" >基金å?/a></li><li class="i">|</li><li><a href="http://blog.eastmoney.com/" >博客</a></li><li class="i">|</li><li><span class="red"><a href="http://caifuhao.eastmoney.com/" >财富å?/a></span></li><li class="i">|</li><li><a href="http://so.eastmoney.com/" >搜索</a></li></ul> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/USD.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶ÔÃÀÔª »ãÂÊ×ßÊÆͼ</strong></a></div> <div class="whIMG"> ÈËÃñ±ÒÔª/1ÃÀÔª <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/USD.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_1.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶ÔÃÀÔª »ãÂÊ×ßÊÆͼ" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/EUR.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶ÔÅ·Ôª »ãÂÊ×ßÊÆͼ</strong></a></div> <div class="whIMG"> ÈËÃñ±ÒÔª/1Å·Ôª <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/EUR.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_2.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶ÔÅ·Ôª »ãÂÊ×ßÊÆͼ" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/JPY.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶ÔÈÕÔª »ãÂÊ×ßÊÆͼ</strong></a></div> <div class="whIMG"> ÈËÃñ±ÒÔª/100ÈÕÔª <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/JPY.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_3.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶ÔÈÕÔª »ãÂÊ×ßÊÆͼ" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/HKD.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶Ô¸ÛÔª »ãÂÊ×ßÊÆͼ</strong></a></div> <div class="whIMG"> ÈËÃñ±ÒÔª/1¸ÛÔª <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/HKD.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_4.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶Ô¸ÛÔª »ãÂÊ×ßÊÆͼ" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/GBP.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶ÔÓ¢°÷ »ãÂÊ×ßÊÆͼ</strong></a></div> <div class="whIMG"> ÈËÃñ±ÒÔª/1Ó¢°÷ <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/GBP.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_5.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶ÔÓ¢°÷ »ãÂÊ×ßÊÆͼ" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/RUB.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶Ô¶íÂÞ˹¬²¼</strong></a></div> <div class="whIMG"> ¶íÂÞ˹¬²¼/ÈËÃñ±Ò1Ôª <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/RUB.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_7.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶Ô¶íÂÞ˹¬²¼" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/AUD.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶Ô°Ä´óÀûÑÇÔª</strong></a></div> <div class="whIMG"> ÈËÃñ±ÒÔª/1°Ä´óÀûÑÇÔª <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/AUD.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_8.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶Ô°Ä´óÀûÑÇÔª" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> <div class="list2" style="margin-left:0px;width:239px;height:210px;"> <div class="title"><a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/CAD.html" target="_blank"><strong>ÈËÃñ±Ò¶Ô¼ÓÄôóÔª</strong></a></div> <div class="whIMG"> ÈËÃñ±ÒÔª/1¼ÓÄôóÔª <a href="http://gaogezhuqiu.com/huilv/CAD.html" target="_blank"><img src="http://www.pbc.gov.cn/publish/photo/cmschart_9.jpg" alt="ÈËÃñ±Ò¶Ô¼ÓÄôóÔª" width="239" height="143"></a> <font color="#999999">µã»÷×ßÊÆͼ¿É²é¿´´óͼ</font> </div> </div> </div> <table width="960"border="0"cellpadding="0"cellspacing="0"><tr><td class="ads2"><table width="960"height="90"border="0"cellpadding="0"cellspacing="0"bgcolor="#FFFFFF"><tr><td width="728"style="padding:10px 12px 8px 1px;"><script type="text/javascript">ggad_zt();</script></td><td align="center"style="padding:8px 2px 8px 0px;"><script type="text/javascript">bdad_link2();</script></td></tr></table></td></tr></table> <script type="text/javascript">bdad_xf();</script> <div class="cxLM"> <div class="xiaTitle">¡ý<b>½ñÈÕÈÈÃŹÉƱ²éѯ</b>¡ý    <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/hangqing/">¹ÉƱÐÐÇé</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/superview/">³¬Ó®Êý¾Ý</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/ddx/">ʵʱddxÔÚÏß</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/funds/">×ʽðÁ÷Ïò</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/lirunqushi/">ÀûÈóÇ÷ÊÆ</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/guping/">ǧ¹ÉǧÆÀ</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/yeji/">Òµ¼¨±¨¸æ</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/dadan/">´óµ¥×ʽð</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/news/">×îÐÂÏûÏ¢</a></span>  <span><a href="http://gaogezhuqiu.com/longhubang/">Áú»¢°ñ</a></span> </div> <ul style="border-right:#CCCCCC 1px solid;"> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/688026.html" target="_blank" style="color:#0033FF">½àÌØÉúÎï(688026)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/688026.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/688026.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/688026.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/688026.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/688396.html" target="_blank" style="color:#0033FF">»ªÈó΢(688396)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/688396.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/688396.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/688396.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/688396.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/002172.html" target="_blank" style="color:#0033FF">°ÄÑ󽡿µ(002172)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/002172.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/002172.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/002172.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/002172.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/600868.html" target="_blank" style="color:#0033FF">÷Ñ㼪Ïé(600868)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/600868.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/600868.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/600868.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/600868.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/000510.html" target="_blank" style="color:#0033FF">нð·(000510)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/000510.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/000510.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/000510.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/000510.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/000652.html" target="_blank" style="color:#0033FF">Ì©´ï¹É·Ý(000652)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/000652.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/000652.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/000652.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/000652.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/600628.html" target="_blank" style="color:#0033FF">ÐÂÊÀ½ç(600628)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/600628.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/600628.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/600628.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/600628.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/600448.html" target="_blank" style="color:#0033FF">»ª·Ä¹É·Ý(600448)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/600448.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/600448.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/600448.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/600448.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> </ul> <ul style="border-right:#CCCCCC 1px solid;"> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/300210.html" target="_blank" style="color:#0033FF">É­Ô¶¹É·Ý(300210)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/300210.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/300210.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/300210.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/300210.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/601696.html" target="_blank" style="color:#0033FF">ÖÐÒø֤ȯ(601696)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/601696.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/601696.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/601696.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/601696.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/002771.html" target="_blank" style="color:#0033FF">ÕæÊÓͨ(002771)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/002771.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/002771.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/002771.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/002771.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/300683.html" target="_blank" style="color:#0033FF">º£ÌØÉúÎï(300683)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/300683.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/300683.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/300683.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/300683.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/002614.html" target="_blank" style="color:#0033FF">°Â¼Ñ»ª(002614)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/002614.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/002614.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/002614.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/002614.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/603893.html" target="_blank" style="color:#0033FF">Èðо΢(603893)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/603893.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/603893.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/603893.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/603893.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/603200.html" target="_blank" style="color:#0033FF">ÉϺ£Ï´°Ô(603200)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/603200.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/603200.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/603200.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/603200.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/300382.html" target="_blank" style="color:#0033FF">˹À³¿Ë(300382)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/300382.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/300382.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/300382.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/300382.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> </ul> <ul> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/300658.html" target="_blank" style="color:#0033FF">ÑÓ½­¹É·Ý(300658)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/300658.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/300658.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/300658.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/300658.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/603880.html" target="_blank" style="color:#0033FF">ÄÏÎÀ¹É·Ý(603880)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/603880.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/603880.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/603880.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/603880.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/002768.html" target="_blank" style="color:#0033FF">¹ú¶÷¹É·Ý(002768)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/002768.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/002768.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/002768.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/002768.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/002838.html" target="_blank" style="color:#0033FF">µÀ¶÷¹É·Ý(002838)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/002838.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/002838.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/002838.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/002838.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/000030.html" target="_blank" style="color:#0033FF">¸»°Â¹É·Ý(000030)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/000030.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/000030.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/000030.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/000030.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/603238.html" target="_blank" style="color:#0033FF">ŵ°î¹É·Ý(603238)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/603238.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/603238.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/603238.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/603238.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/603719.html" target="_blank" style="color:#0033FF">Á¼Æ·ÆÌ×Ó(603719)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/603719.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/603719.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/603719.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/603719.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> <li><span class="xiaGP"><a href="http://www.bestopview.com/dde/603290.html" target="_blank" style="color:#0033FF">˹´ï°ëµ¼(603290)</a></span><a href="http://www.bestopview.com/ddeline/603290.html" target="_blank"> ÊµÊ±DDX</a><a href="http://www.bestopview.com/superView/603290.html" target="_blank"> ³¬Ó®½Øͼ</a><a href="http://www.bestopview.com/funds/603290.html" target="_blank"> ×ʽðÁ÷Ïò</a><a href="http://www.bestopview.com/news/603290.html" target="_blank"> ×îÐÂÏûÏ¢</a></li> </ul> </div> <br> <a href="http://gaogezhuqiu.com/rmb/javascript:void(0);" id="back_top" class="back_top" style="display: none;"></a> <A href="javascript:addfav();" class="back_top_sc" title="°ÑÉ¢»§²é¹ÉÍøÊÕ²ØÆðÀ´"></a> <a href="http://gaogezhuqiu.com/superView/300820.html" class="back_top_sg" title="ÉÏÒ»Ö»¹É£ºÓ¢½ÜµçÆø"><span>Ó¢½ÜµçÆø</span></a> <a href="http://gaogezhuqiu.com/superView/600001.html" class="back_top_xg" title="ÏÂÒ»Ö»¹É£ººªµ¦¸ÖÌú"><span>ºªµ¦¸ÖÌú</span></a> <div class="back2top_fat"><a rel="nofollow" href="javascript:void(0);" onclick="window.open(this.id)" id='/' target='_self' class="two_code"><span></span></a></div> <div class="backclose"><a href="" onclick="javascript:turnoff('pub')">¹Ø±Õ¹ã¸æ</a></div> <script src="http://bestopview.com/file/js/backTop.js"></script> <div id="footer"> <div class="foot"> <div class="social"> <ul> <li> <h3>É¢»§²é¹ÉÍø</h3> <p><a href="http://www.bestopview.com/" target="_blank"><img src="http://gaogezhuqiu.com/file/images/logodown.gif"></a></p> </li> </ul> </div> <div class="friend-link"> <div id="bdshare" class="bdshare_b" style="margin-top:3px;"><script type="text/javascript">fx();</script></div> </div> <div class="partner mt10"> <h3>Ö£ÖØÉùÃ÷£º</h3> É¢»§²é¹ÉÍø Bestopview.com ËùչʾÊý¾Ý¾ùÀ´×ÔÆäËûÍøÓÑÎÞ³¥Ìṩ»ò²É¼¯ÓÚÍøÂ磬°æȨ¹éÊôÔ­×÷£»½ö¹©Ñ§Ï°¡¢Ñо¿Ö®Ó㬲»¹¹³ÉͶ×ʽ¨Ò飬¾Ý´Ë½»Ò×·çÏÕ×Ô¸º£¡±¾Õ¾²»ÎªËùÌṩÊý¾ÝµÄ´íÎó¡¢²Ðȱ¡¢ÑÓ³Ù»òÒòÒÀ¿¿´ËÐÅÏ¢Ëù²ÉÈ¡µÄÈκÎÐÐΪ¸ºÔð¡£ </div> </div> <div class="copyright"> <p> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=929946094&site=bestopview.com&menu=yes" target="_blank"><img src="http://gaogezhuqiu.com/file/images/email.gif"> </a> | <a href="http://gaogezhuqiu.com/ddeline.php" target="_blank">ʵʱDDXÔÚÏß</a> | <a href="http://gaogezhuqiu.com/dde.php" target="_blank">ʵʱDDE</a> | <a href="http://gaogezhuqiu.com/superView.php" target="_blank">³¬Ó®Êý¾Ý½Øͼ</a> | <a href="http://gaogezhuqiu.com/longhubang.php" target="_blank">¹ÉƱÁú»¢°ñ</a> | <a href="http://gaogezhuqiu.com/gold/gold.php" target="_blank">»Æ½ð¼Û¸ñ×ßÊÆͼ</a> | <a href="http://gaogezhuqiu.com/jijin/" target="_blank">»ù½ð¾»ÖµÅÅÐаñ</a> | <a href="http://www.bestopview.com/sitemap.html" target="_blank"><b>ÍøÕ¾µ¼º½</b></a> </p> <p>°æȨËùÓÐ © 2009-2020 É¢»§²é¹ÉÍø www.bestopview.com ËÕICP±¸12020055ºÅ <br>±¾Õ¾ÒÔ·ÇÓ¯ÀûΪĿµÄ£¬ÐÅÏ¢Ãâ·Ñ£¬½ö¹©Í¶×ÊÕ߲ο¼£¬²»×öΪͶ×ʽ¨Ò飡</p> </div> </div> <div style="display:none"> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.51.la/2448431.js"></script> <noscript><a href="http://www.51.la/?2448431" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.51.la/2448431.asp" style="border:none" /></a></noscript> </div> <script type="text/javascript"> if (window.screen.width>1250 || document.documentElement.clientWidth>1250) { document.getElementById("DLAdsl").style.display="block"; document.getElementById("DLAdsr").style.display="block"; document.getElementById("DLAdzl").style.display="block"; document.getElementById("DLAdzr").style.display="block"; document.getElementById("DLAdxl").style.display="block"; document.getElementById("DLAdxr").style.display="block"; } else { document.getElementById("DLAdsl").style.display="none"; document.getElementById("DLAdsr").style.display="none"; document.getElementById("DLAdzl").style.display="none"; document.getElementById("DLAdzr").style.display="none"; document.getElementById("DLAdxl").style.display="none"; document.getElementById("DLAdxr").style.display="none"; } </script> <div id="ad_hide"><script type="text/javascript">bestop();</script></div> <script> pub.innerHTML=ad_hide.innerHTML;ad_hide.innerHTML=""; var bestopviewad=getCookie("webad"); if (bestopviewad != "") { document.getElementById("pub").style.display="none"; } </script> </body> </html>